Medewerkers – Huisartsenpraktijk De Beuk – Boxmeer
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Beuk
Julie Postelsingel 70 5831 DL
Boxmeer

Medewerkers

Huisartsen:

Dhr D.P. Ijdema
Mevr M.J. Hofmeester (ZZP)
Mevr M.J. Oude Veldhuis
Mevr E.H.T. Davids
Mevr L.M.P. Luijckx – Wientjens (ZZP)
Mevr M.J.H.M.G. Houben (ZZP)
Dhr R.M. Bracelly (ZZP)
Mevr M. van der Heijden, (huisarts in opleiding)

Eigen arts
Een van de kernwaarden van het huisartsenvak blijft het ‘hebben van de eigen arts’. Een vast aanspreekpersoon, het bekende gezicht. Ook voor ons is het fijn werken om deze continuïteit te hebben. Helaas is dit in de huidige tijd niet meer een automatisch gegeven. De covidtijd heeft ons hierin flink getest, toen lukte het even helemaal niet meer. Maar het is ook zo dat de huisarts van tegenwoordig niet meer iedere dag vol in de praktijk werkt. We blijven wel graag ons best doen om zo dicht mogelijk bij deze kernwaarde te komen.
Om zoveel mogelijk op dezelfde lijn te werken hebben wij een regelmatig onderling overleg en zorgen we voor een goede overdracht. We willen zorg goed van elkaar kunnen overnemen op eenduidige wijze.
De assistente zal hier ook aandacht voor hebben, en in uw dossier meekijken wie u meeste ziet. Wij waarderen wij het als u dit zelf goed aangeeft. Met name afspraken die gepland kunnen worden, zoals vervolgconsulten na bepaalde onderzoeken adviseren wij om bij dezelfde huisarts te plannen.

Regelmatig is er ook een huisarts in opleiding. Deze is er steeds voor een jaar, en loopt heel graag een jaar met uw verhaal mee, en is vaak ook gemakkelijker te plannen. De huisarts in opleiding heeft een direct lijntje met de arts die u het beste kent.
Daarnaast hebben wij een regie- en spoedarts-rol ingericht, met het idee de ‘eigen arts’ zo ongestoord mogelijk het spreekuur te kunnen laten doen.

Regiearts
Iedere dag is een van onze artsen ‘de regiearts’. Deze werkt die dag letterlijk achter de schermen. Er komen veel vragen binnen per mail, via het patiëntenportaal, maar ook via onze assistentes of andere zorgaanbieders. De regiearts heeft de taak er voor te zorgen dat al deze vragen professioneel worden afgehandeld, liefst op diezelfde dag. Zo kan het voorkomen dat u een naam van een arts ziet staan onder een beantwoorde mail die u nog niet eerder ontmoet hebt. Of als u gebruikt maakt van het patiëntenportaal dat die arts uw vraag die dag heeft opgepakt. Mocht er verdieping nodig zijn dan pakt de ‘eigen arts’ dit graag op tijdens een consult. Maak dan gerust een afspraak.

Spoedarts
Iedere dag is een van onze artsen ‘de spoedarts’. Daarmee zorgen wij ervoor dat er altijd een arts paraat staat om spoedsituaties acuut op te pakken. De andere artsen worden daardoor ook minder gestoord tijdens de reguliere spreekuren.

Doktersassistenten 

Annelein, Doortje, Isa, Joyce, Marcia, Mignon en Myrne.
Ze plannen de spreekuren, beantwoorden uw telefonische vragen, Ze verzorgen herhaalrecepten.
Zij hebben een eigen assistentenspreekuur: controleren van bloeddruk, urine, hechtingen verwijderen, vaccinaties zetten, bloedsuikers bepalen, Hb bepalen, uitstrijkjes maken, wondverzorging, tapen, zwachtelen, bloeddrukmeting in de beenvaten.
Ook voor bloedprikken kunt u bij de assistentes terecht. Zij hebben hiervoor een extra opleiding gevolgd.
Daarnaast kunt u een afspraak maken met de assistente om uw risicoprofiel in beeld te brengen. Het gaat hier dan om een preventief consult waarin oa uw bloeddruk, glucose, gewicht en risico op botontkalking wordt gecontroleerd.

Spreekuurondersteuners (SOH):

Annelein, Doortje en Mignon.
Zij zijn speciaal opgeleide assistentes en verlenen semi-spoedeisende hulp. Zij kunnen zelfstandig klein letsel en veel voorkomende klachten afhandelen of doorverwijzen indien nodig.

Praktijkondersteuner somatiek (POH-S):

Kim Hellegers (BIG-nummer: 99921528530, NVvPO kwaliteitsregister 16872)
Ze biedt zorg en ondersteuning aan chronisch zieken en ouderen. Bijvoorbeeld bij diabetes, astma, longziekten en hart- en vaatziekten. Ze kan helpen bij het stoppen met roken. Deze zorg levert zij onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Zij heeft voorheen als verpleegkundige in de thuiszorg gewerkt.

Praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH GGZ):

Jacqueline en Hanny.
Zij zijn ervaren psychologen. Als er sprake is van geestelijke problematiek dan kunnen ze met u in gesprek gaan om samen met u helder te krijgen hoe verder. Ze kunnen zelf kortdurend begeleiding bieden, maar zijn ook thuis in het netwerk hulpverlening in het land van Cuijk en kunnen u zo nodig verder verwijzen. U kan direct een afspraak maken via de doktersassistente, of uw huisarts kan voorstellen een afspraak te maken. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Huisarts in opleiding:

Van september 2023 tot juli 2024 is M. van der Heijden als huisarts in opleiding aanwezig op de praktijk. De opleiding krijgt ze vanuit de huisartsenopleiding in Nijmegen. Heeft u opmerkingen of feedback dan horen wij dat graag. Het helpt ons het maximale uit een opleidingsjaar te halen en de beste dokters af te leveren.
Het is mogelijk dat u gevraagd wordt of uw consult gefilmd mag worden voor scholingsdoeleinden. De camera is dan gericht op de dokter, uzelf bent niet volledig in beeld. De beelden worden gebruikt bij leergesprekken met de huisarts in opleiding. De beelden worden niet bewaard. Wilt u niet gefilmd worden dan kunt u dat gerust aangeven.

Praktijkmanager:

Harm.