Zorgaanbod – Huisartsenpraktijk De Beuk – Boxmeer
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk De Beuk
Julie Postelsingel 70 5831 DL
Boxmeer

Zorgaanbod

Ons team biedt reguliere huisartsenzorg over de volle breedte. Wij voeren onze werkzaamheden uit in overeenstemming met de vastgestelde NHG-standaarden en richtlijnen, en binnen de kaders van de geldende wettelijke regelgeving. We wijken alleen af van de aldus gedefinieerde werkwijzen wanneer daarvoor gegronde redenen bestaan. Alle eventuele afwijkingen zullen onder vermelding van redenen worden geregistreerd in het dossier van de betreffende patiënt.

We verrichten kleine chirurgische verrichtingen, doen enkel-arm index metingen, maken elektrocardiogrammen (‘hartfilmpjes’) en nemen geheugentesten af. Bevallingen doen we niet, alternatieve geneeswijzen passen we niet toe.